ขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่าของทุกๆท่านฯ คำตอบของคุณคืเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการปรับปรุงบริการงานของ Classy Hotel & Spa ฯ โปรดเลือกการประเมินคะแนนของการให้บริการตามจุดต่อไปนี้ เลข๑ (แย่) ถึงเลข๔ (ดีมาก)
1. ความสะอาดและสุขอนามัย
1) ทำความสะอาดและมีสุขอนามัยที่ดีและเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอก
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
2) ทำความสะอาดเป็นประจำ
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
3) ความสะอาดของห้องสุขา
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
4) มีขยะมูลฝอยและถังขยะเพียงพอ
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
2. บริการและราคา
1) ให้บริการรวดเร็ว
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
2) ให้บริการที่เป็นกันเอง
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
3) ให้บริการและความรับผิดชอบที่โปร่งใส
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
4) มีค่าบริการหรือเฉพาะแต่ละผลิตภัณฑ์
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
3. พนักงาน
1) จัดระเบียบร่างกายของพนักงาน (ชุดผมเล็บมีกลิ่นและกลิ่นปาก)
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
2) พนักงานมืออาชีพจริงและความรู้ภาษาต่างประเทศที่เพียงพอ
(ดีมาก)
(ดี)
(แย่)
(แย่ที่สุด)
N/A
4. ข้อมูลของคุณ (ไม่นับคะแนน)
1) เพศ
2) อายุ
3) ประเทศ
4) จังหวัด / เมือง (สำหรับประเทศกัมพูชา)
5) ระดับการศึกษา
6) การประกอบอาชีพ
7) ความคิดเห็น (ถ้ามี)