Xin cảm ơn đã dành thời gian.Câu trả lời của bạn rất quan trọng để cải thiện dịch vụ của Thalas Classy Hotel & Spa Xin vui lòng chọn dịch vụ theo các mức sau : từ số 1(tệ nhất ) đến số 4(tốt nhất )
1. SẠCH SẼ VÀ VỆ SINH
1) Sạch sẽ, ngăn nắp, vệ sinh tốt bên trong và ngaòi
(Rất tốt)
(Tốt)
(Xấu)
(Rất tệ)
N/A
2) Thường xuyên dọn dẹp
(Rất tốt)
(Tốt)
(Xấu)
(Rất tệ)
N/A
3) Vệ sinh nhà vệ sinh
(Rất tốt)
(Tốt)
(Xấu)
(Rất tệ)
N/A
4) Có bãi rác và thùng rác đầy đủ
(Rất tốt)
(Tốt)
(Xấu)
(Rất tệ)
N/A
2. DỊCH VỤ VÀ GIÁ CẢ
1) Cung cấp dịch vụ nhanh
(Rất tốt)
(Tốt)
(Xấu)
(Rất tệ)
N/A
2) Cung cấp dịch vụ thân thiện
(Rất tốt)
(Tốt)
(Xấu)
(Rất tệ)
N/A
3) Cung cấp dịch vụ minh bạch và trách nhiệm
(Rất tốt)
(Tốt)
(Xấu)
(Rất tệ)
N/A
4) Phí dịch vụ hoặc từng sản phẩm cụ thể
(Rất tốt)
(Tốt)
(Xấu)
(Rất tệ)
N/A
3. NHÂN VIÊN
1) Có tổ chức về tác phong của đội ngũ nhân viên ( đồng phục, tóc, móng tay, mùi, mùi thơm miệng)
(Rất tốt)
(Tốt)
(Xấu)
(Rất tệ)
N/A
2) Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và có đủ kiến thức về ngôn ngữ nước ngoài
(Rất tốt)
(Tốt)
(Xấu)
(Rất tệ)
N/A
4. THÔNG TIN CỦA BẠN (Không kể điểm số)
1) Giới tính
2) Tuổi
3) Quốc gia
4) Nơi cư trú hiện tại (cho Campuchia)
5) Trình độ
6) Nghề Nghiệp
7) Ý kiến (Nếu có)