Xin cảm ơn đã dành thời gian.Câu trả lời của bạn rất quan trọng để cải thiện dịch vụ của Thalas Classy Hotel & Spa Xin vui lòng chọn dịch vụ theo các mức sau : từ số 1(tệ nhất ) đến số 4(tốt nhất )
1. Kiến thức và chuyên môn
1) Ngôn ngữ và lời nói
(Rất tốt)
(Tốt)
(Xấu)
(Rất tệ)
N/A
2) Kiến thức chuyên môn
(Rất tốt)
(Tốt)
(Xấu)
(Rất tệ)
N/A
3) Kỹ năng quản lý du lịch
(Rất tốt)
(Tốt)
(Xấu)
(Rất tệ)
N/A
4) Quản lý thời gian
(Rất tốt)
(Tốt)
(Xấu)
(Rất tệ)
N/A
2. Dịch vụ và tính cách
1) Ngoại hình & lịch sự
(Rất tốt)
(Tốt)
(Xấu)
(Rất tệ)
N/A
2) Nhận thức về nhu cầu của khách
(Rất tốt)
(Tốt)
(Xấu)
(Rất tệ)
N/A
3) Trung thực
(Rất tốt)
(Tốt)
(Xấu)
(Rất tệ)
N/A
4) Giao thức
(Rất tốt)
(Tốt)
(Xấu)
(Rất tệ)
N/A
3. Chuyên nghiệp
1) Đồng phục & tính sạch sẽ
(Rất tốt)
(Tốt)
(Xấu)
(Rất tệ)
N/A
2) Chuyên nghiệp
(Rất tốt)
(Tốt)
(Xấu)
(Rất tệ)
N/A
4. THÔNG TIN CỦA BẠN (Không kể điểm số)
1) Giới tính
2) Tuổi
3) Quốc gia
4) Nơi cư trú hiện tại (cho Campuchia)
5) Trình độ
6) Nghề Nghiệp
7) Ý kiến (Nếu có)