]
ពិធីប្រគល់ជ័យលាភី “បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អក្នុងវិស័យទេសចរណ៍” លើកទី១ និង ពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័ត App
០៤ ធ្វូ ២០១៨ | ទាញយក | 5746

ពិធីប្រគល់ជ័យលាភី “បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អក្នុងវិស័យទេសចរណ៍” លើកទី១ និងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័ត App (បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និងច្រកទ្វារអន្តរជាតិ) និង App (បដិសណ្ឋារកិច្ចល្អសេវាសាធារណៈក្រុង/ខណ្ឌ បេក្ខភាពប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាត) អមជាមួយពិធីប្រកាសចលនាប្រឡងប្រណាំងបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អសម្រាប់ស៊ីក្លូទេសចរណ៍ លើកទី១នាព្រឹកថៃ្ងទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ។

 

 

គ្មានទិន្នន័យ
ព័ត៌មានស្រដៀង